Søke om fravik

Det er kun vegeier og skiltmyndighet som kan søke om fravik. Dersom andre ønsker fravik fra N301 Arbeid på og ved veg, må vegeier eller skiltmyndighet kontaktes slik at disse eventuelt sender søknad om fravik.

  • Kommunal veg: vegeier (kommunen) og skiltmyndighet (kommunen) kan søke om fravik.
  • Fylkesveg: vegeier (fylket) og skiltmyndighet (Statens vegvesen) kan søke om fravik.
  • Riksveg: vegeier (Statens vegvesen og Nye veier AS) og skiltmyndighet (Statens vegvesen) kan søke om fravik.

Fra Statens vegvesen skal søknad om fravik sendes fra skiltmyndighet det vil si divisjon Transport og samfunn. Søknad om fravik gjøres ved å fylle ut og sende inn skjema.

Behandle søknad om fravik

Vegdirektoratet behandler søknad om fravik. Avslag på eller godkjenning av søknaden sendes søker, med kopi til skiltmyndigheten.

Søknad om arbeidsvarsling

For arbeider hvor det er innvilget fravik, sendes søknad om godkjenning av arbeidsvarsling på vanlig måte. Godkjent fravik må vedlegges søknaden. Skiltmyndigheten behandler søknad om arbeidsvarsling med det godkjente fraviket. Mer informasjon om søknad om arbeidsvarsling.