Dette må du ha med i søknaden 

Søknaden må inneholde denne informasjonen: 

Informasjon om kontaktpersonen 

  • e-postadresse og mobiltelefonnummer til kontaktpersonen for søknaden 

Vi bruker kun informasjonen til å kontakte deg om søknaden. 

Informasjon om ansvarlige og tillatelser 

  • kontaktinformasjon og kompetansebevis for de personene som er ansvarlige for arbeidsvarslingen 

  • eventuelle andre tillatelser, som gravetillatelse, avkjørselstillatelse og dispensasjon fra byggegrense 

Informasjon om risikoforhold ved arbeidet og hvilke tiltak som skal redusere risikoen 

  • hvilken type arbeid dere skal utføre, og en utfyllende beskrivelse av hvordan dere skal utføre det 

  • en begrunnelse av hvorfor dere i kartleggingen av risiko har kommet fram til de tiltakene dere vil benytte 

  • en skisse som viser alle risikoreduserende tiltak dere skal benytte for å varsle og sikre arbeidsområdet 

Denne informasjonen skal vise risikoforholdene og avdekke faremomenter for trafikken ved arbeidsområdet. Kartleggingen skal supplere entreprenørens risikovurdering av forholdene på arbeidsområdet.

Ta også med annen informasjon som kan gi saksbehandleren et fullstendig bilde av hva som skal skje. 

 

Maler og eksempler til bruk i søknaden 

Du finner all informasjon du trenger om krav og retningslinjer til varsling og sikring, i håndbok N301 Arbeid på og ved veg (PDF, 14 MB). Du kan laste ned eksempler og blanketter fra håndboka, som dere kan benytte i søknaden. 

 

Hva skjer hvis vi ikke kan godkjenne søknaden? 

Hvis det mangler informasjon i søknaden, gir vi beskjed på e-post til den som sendte den inn. Det gjelder også hvis dere for eksempel har valgt tiltak som vi ikke kan godkjenne for det aktuelle arbeidet.