Kommentarer eller spørsmål om håndbok N301, eller feil i søknadsskjemaet kan sendes til  N301@vegvesen.no.

NB :Er det behov for å søke om fravik fra noen av normalbestemmelsene i håndboka bruker du eget skjema for dette , som sendes oss via Statens vegvesen i din region.

Eksempelsamling, maler og blanketter

For å laste ned vsd-dokumentene må du høyre-klikke på linken , velge "Lagre mål som" og lagre dem lokalt på din PC.