Den siste versjonen av ELRAPP finner dere på hovedsiden til ELRAPP. Oversiktslister er en integrert del av Entreprenørmodulen.

Fra og med den 14. juni 2011 må alle nye prosjekter føre oversiktslister gjennom entreprenørmodulen. For de prosjektene hvor en allerede er i gang med å føre oversiktslister via den "gamle Oversiktslistemodulen", kan en fortsette med dette fram til prosjektet avsluttes. Etter den 14. juni 2011 vil det ikke vil være mulig å registrere nye prosjekter i den "gamle Oversiktslistemodulen".

Brukerveiledninger for ELRAPP

Oppdatert brukerveiledning kan hentes fra ELRAPP sin innloggingsside.

Byggherremodulen: https://elrapp.nois.no/byggherre/logon.aspx

Entreprenørmodulen: https://elrapp.nois.no/entreprenor/logon.asp