Dette inkluderer:

  • Entreprenørenes innrapportering av informasjon
  • Statens vegvesen sine egne kontroller
  • Oppfølgingspunkter i kontrakter (frister og avvik)
  • Rapportering

Siste versjon av Byggherremodulen ble tatt i bruk den 24. september 2014.