Modulen skal ivareta entreprenørens behov for rapportering til Statens vegvesen samt inneholde oversikt over oppfølgingspunkter i kontrakten.

Dette inkluderer:

  • Innrapportering til Statens vegvesen
  • Oppfølgingspunkter i kontrakten (frister og avvik)
  • Oversiktslister

Siste versjon av Entreprenørmodulen ble satt i drift den 22. juni 2015. ( se endringslogg )

Denne versjonen inneholder funksjonalitet for registrering av oversiktslister samt skjema for HMS. Fra og med den 14. juni 2011 må entreprenørene i nye kontrakter føre oversiktslister via entreprenørmodulen. Byggherren kan følge opp disse oversiktslistene fra Byggherremodulen. De kontraktene som før dette tidspunktet er etablert i den "gamle Oversiktslistemodulen", vil kunne bruke denne fram til kontrakten avsluttes.

Spesielt for driftskontrakter: Det er mulig å opprette entreprenørbrukere som kun har tilgang til R10-skjema. Meld fra til byggeleder hvis du ønsker slike brukere opprettet.