Oversiktene viser hvor det ble planlagt å utføre vedlikehold av vegdekker i løpet av 2019. Mindre endringer kan ha blitt gjort. 

Oversiktskart som viser planlagt vedlikehold av vegdekker i 2019 (ArcGIS)