Hensikten med nettverket er å skape interesse for og styrke faglig samarbeid og samhandling mellom de ulike aktører innenfor vinterdrift slik at det gir økt kompetanse og faglig utvikling.

Nettverket ble opprettet i 2006 og består av fagpersoner fra ulike deler av bransjen. Som en følge av omorganiseringen av vegsektoren i 2020 er det foreslått en gjennomgang av nettverkets mandat og deltakelse. Videre organisering diskuteres med bransjen.

Medlemmer pr. 31.12.2019

Jan Erik Børstad, Veidekke AS
Dagfinn Brotnow, Mesta Drift AS
Terje Bache, NCC
Stein Arild Boi Pedersen, RISA
Espen Wicken, MEF
Ola P. Skott, Skotts Maskin
Roar Osen, Osen Transport
Tor Erik Saltnes, ViaNova Plan og Trafikk
Vidar Kristensen, Aebi-Schmidt
Roar Wehn, Mahlers Norge
Øyvind Sollien, C. Grindvold AS
Per Ingar Haug, Stave maskin AS
Erik Abrahamsen, Øveraasen AS
Rune Pettersen, ViaTech AS
Alex Klein-Paste, NTNU
Kurt Bøystad, Bærum kommune
John Haavet, Avinor/Oslo lufthavn 
Stig Jone Nevland, Avinor  
Arne Larsen Island, Statens vegvesen, Trafikant og kjøretøy, Kjøretøy teknisk 
Olav Korsaksel, Statens vegvesen, Drift og vedlikehold nord
Asbjørn Stensrud, Statens vegvesen, Drift og vedlikehold øst
Arne Iversen, Statens vegvesen, Drift og vedlikehold, Kontrakt og marked
Øystein Larsen (leder), Statens vegvesen, Drift og vedlikehold, Teknologi 
Kai Rune Lysbakken (sekretær), Statens vegvesen, Drift og vedlikehold, Teknologi