Derfor har Statens vegvesen gjennom mange år gjennomført en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter innen dette feltet, både for utstyr, metoder og kompetansebygging.

Del prosjekter relatert til vinterdrift de senere årene:

 • Salt og sikkerhet (ref. Biblioteket):
  Effekt av saltbruk på personskadeulykker.
 • Veggrepsprosjektet (ref. Biblioteket):
  Sammenheng mellom ulike vinterdriftstiltak, piggdekkbruk og helseskader.
 • Vinterfriksjonsprosjektet:
  Dokumentasjon av ulike strømetoder. Også dokumentasjon av Fastsand-metoden.
  Mer informasjon om prosjektet og en del andre vinteroppgaver. 
 • SaltSMART:
  Forbedre effekten av salt og redusere saltforbruket og miljøproblemene fra salt.
  Mer informasjon om prosjektet.
 • Kompetanseutvikling Drift og Vedlikehold (KDV-prosjektet):
  Styrking av drifts- og vedlikeholdskompetansen i hele bransjen.
  Her ble det bl.a. utviklet kurs, lærebok i drift og vedlikehold av veger og et vinterkurs for de som utfører vinterdrift i driftskontrakter for Statens vegvesen.
  Mer informasjon om prosjektet.
 • Etatsprogram for vinterdrift – (EVI):
  Utvikle grunnkunnskapene innen vinterdrift og bidra til utvikling av metoder og utstyr. Programmet gjennomføres i samarbeid med NTNU som har etablert et forskningssenter for vinterdrift.
  Mer informasjon om prosjektet.


Alle rapporter, normaler og retningslinjer etter 1996 ligger i Bibliotekbasen, og er søkbare. For eldre rapport må man henvende seg til Biblioteket i Vegdirektoratet.

Flere FoU-prosjekter finner du her.