Statens vegvesen arrangerer vinterkonferanse 20.–21. mars på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Konferansen vil ha fokus på kommende endringer, utfordringer og muligheter. Ulike tema vil bli belyst med innlegg fra vegholdere og forskjellige aktører fra bransjen og fra våre naboland. Det blir også en innendørs stand hvor leverandører av utstyr og tjenester vil informere om sine produkter.

Målgrupper

Målgruppe er ledere og fagfolk fra vegeiere (Statens vegvesen, fylkeskommuner, kommuner, Nye veier, flyplasser), entreprenører, utstyrsleverandører, konsulenter, representanter for forskning og undervisning, vegbrukere og andre med interesse for vinterdrift.

Program (PDF)

Påmelding

Meld deg på til Vinterkonferansen 2019 her. Påmeldingsfristen er 11. mars 2019.

Vinterprisen deles ut

Som ved tidligere vinterkonferanser deles det ut vinterpris til en person som har gjort en ekstra stor innsats i vinterdriften. Prisen er innstiftet av Bransjenettverk for vinterdrift.

Forslag til kandidater med begrunnelse kan sendes til Øystein Larsen som er leder av bransjenettverket på e-post: oystein.larsen@vegvesen.no  innen 31. januar.

For utstillere

Konferansen har ca 10 standplasser tilgjengelig. Utstillere vil få 3 minutter firmapresentasjon ved konferansen. Vi ønsker på ha med leverandører av utstyr og tjenester som har ny relevant teknologi å vise fram. Er dette interessant for ditt firma? Se informasjon om stand.