Statens vegvesens oppgave er å sørge for fremkommelige og trafikksikre veger – også om vinteren. Salt er et hjelpemiddel i vinterdriften i tillegg til brøyting for raskt å oppnå eller å opprettholde bar veg.

Saltet bidrar til å opprettholde bar veg ved kuldegrader og gjenopprette bar veg etter snøvær. Bar veg vil normalt gi bedre framkommelighet og sikrere kjøreforhold enn en veg med snø- eller isdekke.