Undersøkelser som er gjennomført viser at bindemiddelet i asfalten ikke løses opp av saltløsning. Hovedårsaken til slitasje på vegdekket er piggdekkbruk, og piggdekkslitasjen er vesentlig større på en våt vegbane enn på en tørr vegbane. Med salting kan periodene med våt og fuktig veg bli lengre, og dermed kan dekkeslitasjen bli noe større enn uten bruk av salt.