Oversiktene viser hvor det er planlagt å utføre vedlikehold av veidekker i løpet av 2021. Mindre endringer kan bli gjort. 

Oversiktskart som viser planlagt vedlikehold av veidekker i 2021 (ArcGIS)