Formål med dagen

Dialog og informasjon om muligheter innen drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet.

PROGRAM

1000–1200: Hva skjer innenfor drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger?

Fra 1 til 13 byggherrer – Kontraktstrategi – Innovasjon og Miljø

Statens vegvesen:

 • Kontraktstrategi, innovasjon og klima, utlysninger og aktivitet framover, ved direktør Bjørn Laksforsmo

KS/fylkeskommunene:

 • Litt generelt om samordning/koordinering mellom fylkene
 • Kontraktstrategi/utlysninger og aktivitet
 • Mangfold i kontrakter – eksempler fra ulike fylkeskommuner 

Samarbeid – bransje- og læringsnettverk – koronasituasjon

1300–1430: Innspill og erfaringer fra entreprenørsiden

 • Hvordan opplever næringa endringene fra 1 til 13 byggherrer?
 • Hvordan få til positiv utvikling og innovasjon – utfordring til gode ideer?
 • Hva kan entreprenørene bidra med på klima- og miljøsiden - Konkrete miljøforbedrende tiltak.
 • Hva skjer i bransjen nå?
 • Innlegg fra 3 ulike entreprenører:
  • Risa entreprenør (erfaring fra Statens vegvesen, Nye veger og fylkeskommuner) 
  • Svevia (nye kontrakter Statens vegvesen og fylkeskommuner) 
  • Visionor (vedlikehold - bru- og fjellarbeider)

1430–1600: En «Grønnere hverdag» innen drift og vedlikehold?

Spennende inspirasjonsinnlegg
 • Asfalt og vegoppmerking
 • Avfall: Søppel eller nye muligheter?
 • Elektrisitet, hydrogen eller BIOGASS?

Påmelding

Meld deg på innen 2. september

Deltakelse koster kr 665,- (inkluderer pausemat og lunsj). Dette betales av hver enkelt i hotellets resepsjon.