Formålet med bransjedagen var

  • Å informere om endringer innenfor drift og vedlikehold som følge av omorganisering og regionreform, samt overgangsordninger/felleskontrakter.
  • Oppstart av arbeidet med ny kontraktstrategi; herunder organisering og inndeling av kontraktene for drift og vedlikehold av riksvegnettet, samt motta innspill fra bransjen.

I løpet av bransjedagen hørte man om status til fylkeskommunene, Nye veier og Statens vegvesen. Hovedfokuset var oppstarten av arbeidet med ny kontraktstrategi for drift og vedlikehold.