Formål med dagen

Dialog og informasjon om muligheter innen drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet.