For de fleste brukere vil web- og mobil-tilgang være tilstrekkelig. Dersom en trenger utvidet funksjonalitet, bestilles full versjon av programmet (desktop).

Web

Link til innloggingsside web: https://svvtunnel.planiasky.no 

Mobil

Mobilapp lastes ned via Google play eller App-store. URL er samme som for web: https://svvtunnel.planiasky.no 

Desktop

Denne tilgangen krever i tillegg til ordinær Plania pålogging, eget brukernavn og passord for Citrix pålogging: https://login2.goasp.no/Citrix/XenApp/auth/login.aspx