For tillatelse til graving på riksvegareal, gravearbeid, arbeidsvarsling og leie av offentlig grunn til byggeformål i Oslo kan du nå søke elektronisk.