Dette følger av ledningsforskriften og veglova §§ 32 og 57.

Søknadsplikten dekker vegeiers eiendomsområde og alltid området innenfor 3 meter fra vegkant, uavhengig av hvem som er grunneier.

I tillegg til å søke om gravetillatelse må du sørge for å ha godkjent arbeidsvarslingsplan.

Fylkesveg: Fra 1. januar 2020 skal søknad sendes til fylkeskommunen.

Riksveg: Søknad sendes til Statens vegvesen på e-post: firmapost@vegvesen.no