Antall drepte og skadde på våre anlegg er for høyt.

Den siste dødsulykken skjedde 16. mai 2017 på utbyggingsprosjektet Ryfast. Arbeidsulykken skjedde inne i Ryfylketunnelen som er under bygging, cirka en kilometer fra Strand-siden. Den omkomne jobbet som hjelpemann i grøft i forbindelse med etterarbeid i tunnelen da ulykken skjedde. Gravemaskinens skuff falt ned og traff arbeidstakeren som døde momentant. Statens vegvesen følger opp hendelsen og ser på mulige tiltak for å forebygge lignende hendelser. Læringsark vil bli utarbeidet.

Husk på at læreark har til hensikt å overføre erfaringer. Vi ønsker å forstå hendelsen, ikke fordele skyld. Hvorfor var det fornuftig å handle som de involverte gjorde? Menneskelig feilhandling er et symptom, ikke en årsak til hendelser.

Antall omkomne i entreprisedriften til Statens vegvesen 2010–2019