Presentasjonene fra kursserienDato
Samfunnsøkonomisk analyse og prissatt metode - Kap 4 og 5-15.okt.
Ikke prissatt metode - Kap. 6-1 og 6-219.okt.
Landskapsbilde - Kap. 6-426.okt.
Friluftsliv/By- og bygdeliv - Kap. 6-52.nov.
Naturmangfold - Kap. 6-69.nov.
Kulturarv - Kap. 6-716.nov.
Natur­ressurser - Kap. 6-823.nov.
Sammenstilling av prissatte og ikke prissatte konsekvenser - Kap. 730.nov.

Metode for vurdering av konflikt - Kap 3.6 og 6.3

7.des.

Erfaringsseminar med gjennomgang av ulike problemstillinger og erfaringer med bruk av håndbok V712

6.des.