Statens vegvesen har løpende kontakt med bransjen i form av mange ulike typer nettverk innenfor eksempelvis:

  • bransjeorganisasjoner
  • forskning og utdanning
  • programvareutvikling
  • konsulenter, entreprenører, leverandører
  • kommuner

Byggherreorganisasjonen skal ha god kontakt med bransjen og bruke tid og oppmerksomhet på å delta i både formelle og uformelle nettverk. Deltakelsen skal brukes til styring, kommunikasjon, informasjon og opplæring. Det skal sørges for ordninger som muliggjør effektiv styring mot en enhetlig byggherrepraksis.

Bruk menyen på denne siden for å få en oversikt over hva som skjer i ulike nettverk med bransjeorganisasjonene.