Statens vegvesen har ca. 550 vegprosjekter under arbeid.

Det blir inngått i overkant av 400 kontrakter årlig på investeringssiden. Snittet for årene 2012–2017 viser:

  • 330 kontrakter under 25 millioner NOK
  • 62 kontrakter mellom 25 og 100 millioner NOK
  • 17 kontrakter mellom 100 og 250 millioner NOK 
  • 16 kontrakter over 250 millioner NOK 

Alle arbeider blir lagt ut på tilbud, og entreprenør blir valgt etter konkurranse.