Informasjonen er basert på prioriteringar i Statens vegvesens handlingsprogram. Konkret tidspunkt for utlysning vil være avhenging av prioriteringar i dei årlige statsbudsjetta.