Kontakt 

  • Spørsmål som gjelder regelverk for trafikkskilt, kan du sende oss på e-post N300@vegvesen.no 
  • Spørsmål som gjelder regelverk for vegoppmerking, kan du sende oss på e-post N302@vegvesen.no

Fravik

Fravik fra krav i veg­normalene