Du må søke om fravik hvis løsningen for arbeidsvarsling ikke følger regelverket.

Fravik fra alle krav i håndbok N301 Arbeid på og ved veg skal behandles av Vegdirektoratet.

Søke om fravik

Det er kun veieier og skiltmyndighet som kan søke om fravik. Hvis andre ønsker fravik fra N301 Arbeid på og ved veg, må de kontakte veieier eller skiltmyndighet slik at disse eventuelt sender søknad om fravik.

  • Kommunal vei: veieier (kommunen) og skiltmyndighet (kommunen) kan søke om fravik.
  • Fylkesvei: veieier (fylket) og skiltmyndighet (Statens vegvesen) kan søke om fravik.
  • Riksvei: veieier (Statens vegvesen og Nye veier AS) og skiltmyndighet (Statens vegvesen) kan søke om fravik.

Fra Statens vegvesen skal skiltmyndigheten, det vil si divisjon Transport og samfunn, sende søknad om fravik. Du søker om fravik ved å fylle ut og sende inn et skjema. Du kan laste ned skjemaet fra siden Fravik fra krav i vegnormalene.

Behandle søknad om fravik

Vegdirektoratet behandler søknader om fravik. Vegdirektoratet sender avslag på eller godkjenning av en søknad til søkeren med kopi til skiltmyndigheten.

Søknad om arbeidsvarsling

For arbeider hvor det er innvilget fravik, sender du søknad om godkjenning av arbeidsvarsling på vanlig måte. Legg godkjent fravik ved søknaden. Skiltmyndigheten behandler søknaden om arbeidsvarsling med det godkjente fraviket.