Her kan du se når og hvordan en virksomhet får svar på en søknad om arbeidsvarsling, og hva svaret betyr.

Virksomheten får normalt svar på en søknad om arbeidsvarsling innen 15 virkedager. I noen tilfeller kan det ta lengre tid. Det gjelder for eksempel hvis virksomheten søker om en løsning som ikke er i tråd med regelverket.

Vi sender svaret til postmottaket i Altinn til den virksomheten som søkte. Kontaktpersonen for søknaden, ansvarlig entreprenør og ansvarshavende mottar en kopi av svaret på de e-postadressene som ble registrert i søknaden.

Hva betyr svaret?

Hvis du får tillatelse til å varsle om og sikre arbeid, kan du se i tillatelsen hvilke krav og vilkår du må følge for å utføre arbeidet.

Hvis du ikke får tillatelse til å varsle om eller sikre arbeid, kan det skyldes at vi mangler informasjon, at søknaden har andre mangler, eller at vi ikke kan akseptere løsningen. Du vil da få en tilbakemelding med informasjon om hva du må rette opp før du sender inn søknaden på nytt.

 

Når du har fått tillatelse 

Loggbok

Dere må dokumentere hvilke reguleringer og sikringstiltak dere til enhver tid benytter i anleggsperioden. Dere skal derfor benytte en loggbok til å registrere når dere setter i gang og avslutter alle typer varsling og sikring innenfor et veiarbeidsområdet.

Last ned loggbok for arbeidsvarsling (Excel).

Det står i tillatelsesbrevet hvor du skal returnere loggboken til.

 

Aktiveringsskjema

Veitrafikksentralene (VTS) skal ha informasjon om veiarbeid i sanntid. Dere skal derfor i de fleste tilfeller rapportere veiarbeidet til dem på et aktiveringsskjema. Du kan se i tillatelsen du har fått, om dere må aktivere den.

Veitrafikksentralen skal ha skjemaet én til to dager før arbeidene starter, og senest kl. 15.00 dagen før.

Last ned malen for aktiveringsskjemaet (Excel).

Se veiledningen til hvordan du fyller ut aktiveringsskjemaet (PDF).

Det står i tillatelsesbrevet hvilken veitrafikksentral du skal sende skjemaet til.

Søk om å varsle og sikre arbeid