Her får du innblikk i hensikten med håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger (også kjent som vedlikeholdsstandarden), hvordan den er bygd opp og hva den inneholder. Stoffet er presentert i flere videoer, og du kan også laste ned presentasjonene og manus som er brukt i videoene – i tilfelle du foretrekker å lese framfor å lytte.

Øvingsoppgavene hjelper deg å bli kjent med selve dokumentet, f.eks. gjennom at du må lete deg fram til svar på en del spørsmål om gjeldende krav.