For at du skal bli bedre kjent med standarden, anbefaler vi at du gjør noen øvingsoppgaver.

Oppgavene framstår som en quiz, men husk at dette verken er en konkurranse eller en kunnskapstest. Hensikten er at du skal bli litt kjent med innhold og oppbygging – gjennom å lete etter svarene i håndbok-dokumentet.

Kort om oppgavene:

  • Antall spørsmål: 10
  • Du må svare på alle spørsmålene før du kan sjekke om du har svart riktig (ved å klikke på «Avslutt nå» og deretter «Bekreft fullføring nå»)
  • Du kan bruke så lang tid du ønsker på å gjennomføre testen
  • Du kan ikke lagre en halvveis gjennomført test – du må enten svare på alle spørsmålene uten å gå ut av testen, eller starte den på nytt om du forlater testen før du har svart på alle de 10 spørsmålene.

Øvingsoppgaver for å bli kjent med innhold og oppbygging av R610

LYKKE TIL!