Det er lagt opp til at entreprenørene skal rapportere inn mengder om er brukt (sand, salt, brøytekilometer).

Innrapportering skal skje på to måter:

  • Gjennom eksisterende rapporteringsskjema for dette (R12), som er en del av entreprenørens elrapp-bilde.
  • Gjennom bruk av system for automatisk dataoppsamling og opplasting av DAU-filer.

I driftskontraktene er det entreprenørens ansvar å anskaffe og sette i drift løsning for automatisk dataoppsamling. Statens vegvesen har definert et grensesnitt for elektronisk innrapportering av mengdeinformasjon. Dette er basert på DAU-formatet, som er foreslått som europeisk standard og som støttes av de fleste systemer for dette på markedet.

ELRAPP