ELRAPP Sømløst grensesnitt er et API som gir entreprenører tilgang til å sende inn enkelte av R-skjemaene i ELRAPP som XML via WebServices istedenfor å bruke WEB-løsningen.

Det sømløse grensesnittet gir entreprenørene mulighet til å sende data direkte fra sine interne systemer til ELRAPP uten å måtte taste disse dataene  manuelt i et webgrensesnitt.

Ettersom ELRAPP Sømløst grensesnitt får data direkte fra entreprenørenes systemer, kan det forekomme feil eller oppstå problemer knyttet til denne overføringen. I slike tilfeller vil det være behov for at personer som kjenner til systemene, tar direkte kontakt med leverandøren av ELRAPP for veiledning og support. Det må det inngås en vedlikeholdsavtale med leverandøren som vil sikre veiledning og support knyttet til ELRAPP sømløst grensesnitt. Avtalen vil også sikre tilgang til nye versjoner av sømløst grensesnitt. Denne avtalen inngås direkte mellom entreprenør og leverandør av ELRAPP.

For ytterligere spørsmål og henvendelser vedrørende ELRAPP Sømløst grensesnitt, se kontaktinformasjon.

ELRAPP