Oversikt over konkurranser som Statens vegvesen Drift og vedlikehold planlegger å lyse ut blir oppdatert annenhver måned.

I oversikten finner du informasjon om når konkurranser planlegges lyst ut, innhold og anslått verdi eks. mva.