Tilgang til programmet bestilles av byggeleder for din kontrakt.

For de fleste brukere vil web- og mobil-tilgang være tilstrekkelig. Dersom en trenger utvidet funksjonalitet, bestilles full versjon av programmet (desktop).

Web

Link til innloggingsside web: https://svvtunnel.planiasky.no 

Mobil

Mobilapp lastes ned via Google play eller App-store. URL er samme som for web: https://svvtunnel.planiasky.no 

Desktop 

Desktop er gjort tilgjengelig gjennom hovedmenyen i Web for brukere som er satt opp med denne tilgangen.