Vinterdriften har stor betydning for framkommelighet og trafikksikkerhet på vegene. For Statens vegvesen er det derfor viktig å holde fokus på faglig utvikling og ha god kontakt med resten av bransjen.

Standardenkravene for vinterdrift er beskrevet i Vegvesenets håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger (PDF). Denne danner grunnlaget for kravene som er satt i driftskontraktene. Fra 1. januar 2020 har Statens vegvesen kun ansvar for riksvegene mens fylkeskommunene har overtatt ansvaret for fylkesvegene.

Tall og fakta

På riks- og fylkesvegnettet ble det i 2019 brukt 2,7 milliarder kroner til vinterdrift, og dette er ca. 20 % av hele budsjettet til drift og vedlikehold av veger.

Vinteren 2019/20 ble det brukt 95 000 tonn salt og 185 000 tonn sand på riksvegene. Det ble kjørt ca. 9 millioner brøytekilometer som tilsvarer ca. 420 turer fram og tilbake på dette vegnettet. Etter at fylkeskommunene overtok ansvaret for fylkesvegene finnes det ingen tilsvarende statistikk for hele fylkesvegnettet.

Organisering og beredskap

Drifting av veger om vinteren krever en god organisering og beredskap slik at nødvendige tiltak hurtig kan settes i verk for å holde standardkravene som er satt.

Oppgavene kan deles i:

 • Snøbrøyting
 • Snø- og isrydding
   - Snørydding (maskinell og manuell)
   - Snøfresing
   - Snø og ishøvling
 • Sandstrøing
 • Salting
 • Andre vinteroppgaver