Salt er lett oppløselig med vann og salt oppløst i vann vil følge vannet slik at når bildekkene kjøres tørre blir saltet borte fra dekkene. Dersom saltvann fordamper på dekket kan saltkrystaller utskilles, men ved ny kontakt med vann eller snø vil saltet raskt gå i oppløsning igjen.

Tidligere undersøkelse (SINTEF 1992) viser at belegg på dekk består i hovedsak av gummi, sot og bitumen og saltet utgjorde i størrelsesorden under 1 % av samlet belegg. Dekk som kun går på snø- og isføre er mindre utsatt for at det dannes belegg i forhold til dekk som går på våt veg uavhengig om det brukes salt eller ikke.