Salt vann kan sige gjennom jordsmonnet nær vegen og ned til grunnvannet. Konsekvensene av dette vil variere alt etter saltmengder, nedbørsmengder, grunnvannsmagasinets og brønnuttakets størrelse og nærhet til veg.

Små grunnvannsmagasiner og små brønner (enkelthusbrønner) med lav gjennomstrømning er generelt mest følsomme for saltforurensning. Grunne brønner nær veg kan i verste fall få en så betydelig økning i saltkonsentrasjonen som følge av vegsalting at de ikke kan brukes til drikkevann. Risikoen for dette avtar vanligvis jo lenger fra vegen brønnen er, og jo større grunnvannsmagasinet er.