I Norge brukes natriumklorid (NaCl) som salt i vinterdriften.

NaCl er det samme saltet som matsalt eller bordsalt. For salt som brukes i vinterdriften settes det krav til blant annet renhet, fuktinnhold og kornstørrelse.

Salt kan spres på vegbanen med ulike spredemetoder. De ulike spredemetodene vil ha forskjellig virkning ved de ulike hensikten og under ulike trafikk-, vær- og vegbaneforhold.

Tørt salt

Her blir saltet strødd ut tørt i form av tørre korn. Korngraderingen av saltet kan variere. Det er en billig og enkel metode. Metoden kan være effektiv dersom det allerede ligger snø på vegen eller at vegen er fuktig. Er vegen derimot tørr vil mye av saltet blåses av vegen på grunn av trafikken. Tørt salt vil også ha en tregere effekt enn andre metoder da saltet må løses opp før det blir effektivt. Tørt salt kan derfor brukes som en preventiv (forebyggende) metode når vegbanen er fuktig eller under snøvær.

Befuktet salt

Befuktet salt er saltkorn som blir befuktet med saltløsning eller vann rett før det strøs ut på vegen. Hensikten med å befukte saltkornene er primært å bedre vedheften mellom saltet og vegoverflata slik at saltet ikke blåser av vegen. I tillegg vil man ved å tilføre saltløsning gjøre saltet mer effektivt ved at noe av saltet finnes i løsningsform når det strøs ut på vegen. Metoden kan brukes preventivt både ved tørr og våt vegbane og under snøvær.

Finkornet befuktet salt (saltslurry)
Finkornet befuktet salt kan være en blanding av finkornet salt (alt mindre enn 4 mm og minst 50 % mindre enn 1 mm, f.eks. vakuumsalt) eller knuste saltkorn fra en kvern på sprederen (slurry) og vann eller saltløsning. Metoden vil gi en raskere effekt enn både tørt og befuktet salt. I og med at væske også tilsettes vil metoden, i likhet med befuktet salt, ha bedre vedheft til vegen enn tørt salt. Metoden kan brukes preventivt både på tørr og våt vegbane og under snøvær

Saltløsning

Saltløsning er salt som er fullstendig løst i vann. Løsningen har et blandingsforhold som ligger tett opp til eutektikum, det vil si den saltkonsentrasjonen som gir lavest frysepunkt. Saltløsning har en rask effekt og er svært effektivt som preventivt tiltak ved tørr vegbane eller når det er lite fukt på vegbanen. Metoden er også svært effektiv ved tynne ishinner. Metoden er ikke egnet ved våt vegbane på grunn av fortynning og har også begrensninger ved lave temperaturer.