Salt og sand har to ulike bruksområder.
Hensikten med å benytte salt i vinterdriften er for å oppnå lengre perioder med bar veg, mens sand brukes for å bedre veggrepet i perioder med glatt veg ved snø- og isdekke.

Det er vanskelig å oppnå langvarige effekter med godt veggrep med bruk av strøsand. Sanden har begrenset effekt både mht. økt veggrep og varighet på rim og tynne ishinner, men også på våt is. På veger med høg trafikk vil strøsand lett bli blåst bort slik at varigheten av et strøtiltak blir svært kort. Metoden med å blande varmt vann og sand, såkalt Fastsand, har også begrenset effekt. Fastsand forutsetter stabilt vær med kuldegrader for å oppnå god varighet. Effekten av et strøtiltak med Fastsand vil også har relativt kort varighet ved høy trafikk.

Ved snøvær vil trafikk kompaktere snøen slik at det blir et snødekke. Dette skjer selv ved hyppig brøyting. Ved temperaturer nærmere frysepunktet (0 °C) og kram snø blir det lettere dannet snø-/issåle. Jo mer trafikk, jo hurtigere blir det dannet snø-/issåle. Trafikken vil bidra til polering av snøsålen og kan gi glatt vegbane.

Salt i tillegg til brøyting, vil derfor brukes på veger med høy trafikk, og i områder og i perioder med vekslende temperaturforhold.