Temperaturen senkes når vi bruker salt til å fjerne is, men det er ikke riktig at denne prosessen i seg selv fører til spontan gjenfrysning og glatt veg.

Når is smelter krever dette energi (varmeenergi), også når smelting av is skjer med bruk av et kjemikalie. Denne varmeenergien vil tas fra isen selv og omgivelsene, og temperaturen synker noe. Smelteprosessen, og dermed temperatursenking, vil aldri gå under det som blir endelig frysepunktet til saltløsningen. Saltløsningen er da fortsatt flytende og gir i seg selv ikke glatt vegbane. Målinger har også vist at temperaturendringen i vegoverflaten er forholdsvis liten, blant annet på grunn av stort varmemagasin i vegkroppen og tilføring av varmeenergi fra luften. 

Ved bruk av salt til å fjerne et snø- eller isdekke, skal alltid løs snø eller is fjernes med brøyting slik at minst mulig må fjernes med saltet. Skal man få gjenfrysning på vegoverflaten der det er saltet for å fjerne is, må det enten skje en vesentlig uttynning ved ny nedbør, eller at været blir kaldere slik luft- og vegbanetemperaturen senkes under frysepunktet til saltløsningen på vegbanen. I slike tilfeller vil det være viktig å brøyte og salte igjen før gjenfrysing skjer.