Det viktigste tiltaket for å kunne redusere saltmengden er å fjerne mest mulig snø, is og vann fra vegene før de saltes. På en forholdsvis tørr veg trengs det små mengder salt og saltet kan bli liggende svært lenge etter utlegging.

For å kunne oppnå en best mulig saltpraksis er det viktig at det tilrettelegges med et godt driftsopplegg med godt egnet utstyr. Saltbilsjåfører må ha gode kunnskaper om salting for å kunne velge riktig metode og dosering ut fra værmeldinger og vegforhold.

Tørt salt som spres på vegen må gå raskt i oppløsning slik at saltet ikke blåses ut av vegen. Tap av saltet er påvirket av trafikkmengden, trafikkhastighet og vind, fuktighet på vegbanen, størrelse på saltkornene, mv. Minst tap ved utlegging oppnås normalt med å legge ren saltløsning direkte på veg.