Du må søke om tillatelse til graving, legging, flytting, reparasjon og fjerning av kabler og ledninger over, under og langs offentlig veg.

Dette følger av ledningsforskriften og veglova §§ 32 og 57.

Søknadsplikten dekker vegeiers eiendomsområde og alltid området innenfor 3 meter fra vegkant, uavhengig av hvem som er grunneier.

I tillegg til å søke om gravetillatelse må du sørge for å ha godkjent arbeidsvarslingsplan.

Fylkesveg: Fra 1. januar 2020 skal søknad sendes til fylkeskommunen.

Riksveg: Søknad sendes til Statens vegvesen på e-post: