På kursets første samling er Vedlikeholdsstandarden et av de innledende temaene. I denne bolken gir vi dere god anledning til å diskutere, dele erfaringer og stille spørsmål rundt R610.

Som forberedelse til denne bolken ber vi dere blant annet tenke gjennom følgende spørsmål:

  1. Hvilke forhold i din kontrakt gjør at det kan være vanskelig å oppfylle kravene i R610?
  2. Hvilke krav i R610 kan gi rom for tolkinger og konflikter mellom byggherre og entreprenør?

Hvordan har dere løst slike utfordringer?

Noter ned stikkord og ta med til samlingen for diskusjon.