• Standardnivå - optimal standard
  • Ulike måter å beskrive standarden på
  • Oppbygging og struktur på R610
  • Eksempler på standardbeskrivelse
  • Endringer og forskjeller mellom gammel Håndbok111 og ny R610
  • Problemer med å oppfylle kravene

Presentert av Øystein Larsen, Statens vegvesen