Denne videoforelesningen tar blant annet for seg

Tilstandskartlegging

  • Spor, jevnhet og tverrfall
  • Vegbilder
  • Friksjonsmåling
  • Bæreevne
  • Georadar
  • Visuelle kartlegginger

System for vedlikeholdsplanlegging

  • Pavement management system

Veien videre: NTP: 2014–2023