Denne videoforelesningen tar blant annet for seg

  • Terminologi
  • Nedbrytningsmekanismer
  • Belastninger fra klima og trafikk
  • Dimensjoneringssystemer
  • Bruk av dimensjoneringstabellen