Beskrivende metodikk for konsekvensanalyser, informasjon om eksisterende transportmodellverktøy og reisevaner er viktige grunnlag for å kunne gjennomføre god overordnet planlegging med tilliggende transportanalyser. Grunnprognoser gir en beskrivelse av utviklingen for de ulike transportmidlene og reisehensiktene. Viktig informasjon i en planfase.

God kvalitet på grunnlagsdata og riktig bruk gir en godt fundament for de analysene og vurderingene som skal gjennomføres.