Statens vegvesen har utarbeidet en kurs-serie om samfunnsøkonomisk metode og gjennomgang av Ikke-prissatte temaer. Kursseriene var web-basert og gikk fra 5.oktober til og med 7.desember.