Informasjon om møter som avholdes mellom bygge- og anleggsbransjen og byggherresiden i Statens vegvesen.

Statens vegvesen har løpende kontakt med bransjen i form av mange ulike typer nettverk innenfor eksempelvis:

  • bransjeorganisasjoner
  • forskning og utdanning
  • programvareutvikling
  • konsulenter, entreprenører, leverandører
  • kommuner

Byggherreorganisasjonen skal ha god kontakt med bransjen og bruke tid og oppmerksomhet på å delta i både formelle og uformelle nettverk. Deltakelsen skal brukes til styring, kommunikasjon, informasjon og opplæring. Det skal sørges for ordninger som muliggjør effektiv styring mot en enhetlig byggherrepraksis.

Prosjektering og bygging