Skal du bygge garasje, avkjørsel, parkeringsplass eller lignende?

Søk om avkjørsel eller

Ligger eiendommen din langs riksvei må du huske å sjekke med Statens vegvesen hvilke bestemmelser som gjelder for avkjørsel og byggegrenser for din eiendom.

Hvis eiendommen ligger langs en kommunal vei, må du sjekke med kommunen. Hvis den ligger langs en fylkesvei, må du sjekke med fylkeskommunen. Ligger eiendommen langs en riksvei, så er det nødvendig med tillatelse eller uttalelse fra Statens vegvesen for:

  • bygging av ny avkjørsel
  • utvidet eller endret bruk av avkjørsel
  • nye bygninger og endring av bygninger bruk innenfor byggegrensen til veien
  • anlegg av ledninger med videre over, under eller langs riksvei

Er dette tilfelle må du søke om ny avkjørsel og/eller søke dispensasjon fra byggegrenser.

Direktoratet for byggkvalitet (DBIK) har laget en veileder som kan være nyttig hvis du har planer om å bygge på en bebygd eiendom som ligger langs vei.

Kontakt oss

Trenger du å snakke med noen i Statens vegvesen om dette, kan du ta kontakt med Statens vegvesen Transport og samfunn.