Oversikt over konkurranser som Statens vegvesen Utbygging skal lyse ut i løpet av året, blir oppdatert hver måned.

I oversikten finner du informasjon om når konkurranser skal lyses ut, om innhold og anslått verdi.

Informasjonen er basert på prioriteringer i Statens vegvesens handlingsprogram. Konkret tidspunkt for utlysning vil være avhenging av prioriteringer i de årlige statsbudsjettene.

Utbyggingsprosjekter