Statens vegvesen har samarbeid med ulike undervisningsinstitusjoner for tekniske fag.

Spesielt er NTNU er en viktig samarbeidspartner for utdanning av veiingeniører på mastergradsnivå, spesialisering på PhD-nivå, og etter- og videreutdanning (EVU) innen drift, vedlikehold og veiteknologi.

Med basis i en samarbeidsavtale med Statens vegvesen opprettet med NTNU i 2013 ble Forskningssenter Vinterdrift etablert for å knytte forskning tettere opp mot undervisningen. Les mer om Forskningssenter Vinterdrift på NTNU. Her finner man også en oversikt over relevante Masteroppgaver knyttet mot vinter.

Leder av Forskningssenter Vinterdrift Alex Klein-Paste og PhD-stipendiat Kine Nilssen. Foto: Håkon Aurlien