Det gjelder uansett om du gjør det i forbindelse med arbeidet ditt eller på fritiden.

De tunge førerkortklassene er: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE.

Kravet til yrkessjåførkompetanse ble innført 10. september 2008 for persontransport og 10. september 2009 for godstransport.

Tok du førerkort før kravet ble innført?

Du er unntatt fra kravet om grunnutdanning i følgende tilfeller:

  • Hvis du hadde førerrett i klasse D1, D1E, D eller DE den 10. september 2008, har du YSK for persontransport.
  • Hvis du hadde førerrett i klasse C1, C1E, C eller CE den 10. september 2009, har du YSK for godstransport.

Du må likevel gjennomføre etterutdanning for å opprettholde yrkessjåførkompetansen. Kravet er likt for hele EU/EØS- området. 

Har du tatt førerkort etter kravet ble innført?

Tar du førerkort i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE for første gang etter kravet ble innført, må du gjennomføre grunnutdanning for å oppnå yrkessjåførkompetanse.

Kode 95

Kompetansebeviset for yrkessjåfører er i Norge påføring av kode 95 i felt 12 på baksiden av førerkortet. Koden kan se slik ut: 95(09.09.20). Står dette ut for klasse C, innebærer det at yrkessjåførkompetansen går ut 9. september 2020 for lastebil.

Formålet

Formålet med kravet er å heve kompetansen til sjåførene ved å jevnlig tilføre ny kunnskap om de endringene som skjer i samfunnet, regelverket og den teknologiske utviklingen. Det skal også gjøre sjåførene mer bevisste på egen kjørestil når det kommer til økonomi og miljø. Ett av målene er at økt kompetanse hos sjåførene skal bidra til å bedre trafikksikkerheten på veiene ved at antall ulykker og uhell hvor tunge kjøretøy er innblandet, blir redusert.